CSR

Vårt samhällsansvar

På Dentsu Aegis Network ser vi det som en självklarhet att ta ansvar för den inverkan vi har på samhället. Därmed har vi tagit ett aktivt beslut att påverka hållbarhetsfrågan på både lokal och global nivå.

 

För att nå en hållbar samhällsutveckling krävs det att företag såväl som medborgare tar ett större ansvar för sin miljöpåverkan. Genom att agera har vi som koncern också möjlighet att påverka. Vi på Dentsu Aegis Network ska inom ramen för vår verksamhet aktivt arbeta med miljöfrågor för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, vilket i sin tur lierar med vår övergripande vision inom Dentsu Aegis Network: ”Innovating the way brands are built”. Alla våra bolag i Sverige är diplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 

map