Vores strategi

Future Proof – Vår CSR-strategi

 

2010 lanserades Future Proof, vår globala CSR-strategi. Strategin speglar vårt mål att skapa ett långsiktigt hållbart värde för våra kunder, medarbetare och partners.

 

Vidare underbygger vårt CSR-arbete visionen Innovating the way brands are built då det även uppmuntrar till intern samverkan, innovation samt ett ansvarstagande för de spår vi lämnar efter oss i samhället.

 

Strategin fungerar som ett ramverk för vårt hållbarhetsarbete och integreras i alla delar av verksamheten och det dagliga arbetet.

 

Läs mer om Future Proof och våra hållbarhetsmål >>

 

map