Privacy policy og cookies

Privacy policy og cookies

Beskyttelse af personlige oplysninger

Dentsu Aegis Network (kaldet “vores”, “os” og “vi” i denne meddelelse) er en global mediegruppe. Vi hjælper vores kunder med at forbedre annoncering og markedsføring, hvad enten det er på print, via post, e-mail eller på hjemmesider. Vi mener, at en ansvarlige brug af data støtter virksomhedens vækst og bygger stærke relationer mellem brand og forbruger. Som virksomhed forpligtiger vi os til at respektere og beskytte privatlivets fred for alle personer vi interagerer med. Vi forpligtiger os til at være transparente i vores håndtering og behandling af personlige oplysninger til enhver tid, og til at behandling sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi kan indsamle og bruge personlige oplysninger fra dig, når du bruger vores hjemmeside www.dentsuaegisnetwork.dk.

 

Denne privatlivspolitik forklarer følgende:

• Hvilke personlige oplysninger indsamler vi på denne hjemmeside;
• Hvordan bruger vi disse oplysninger;
• Hvordan vi gemmer dine personlige oplysninger;
• Hvordan vi sikrer dine personlige oplysninger;
• Om vi viser eller deler dine personlige oplysninger
• Dine valg vedrørende de personlige oplysninger, du deler med os;
• Vores ansvar for links til andre hjemmesider;
• Hvordan du kan kontakte os.

I afsnittet Supplerende oplysninger i denne privatlivspolitik forklarer vi, hvad der menes med “personlige oplysninger” og andre udtryk, der anvendes i denne privatlivspolitik.

 

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi på denne hjemmeside

Vi indsamler oplysninger om hvordan du bruger vores hjemmeside og den eller de enheder, du bruger til at få adgang til vores websted. Dette omfatter indsamling af unikt enheds-id for mobile enheder eller internetprotokol (IP) -adressens online-identifikatorer, som er tal, som kan genkende en bestemt computer eller en anden netværksenhed på internettet. Disse oplysninger er knyttet til et cookie-id, som vi modtager og behandler.

Vi indsamler også oplysninger om dig hvis du gør brug af nogle af de interaktive funktioner på vores hjemmeside der er afhængige af et personligt svar, eller hvis du beder os om at svare på en forespørgsel du har, eller tilføje dine oplysninger til en af vores abonnementstjenester. Oplysningerne vi indsamler er begrænset til de detaljer vi har brug for til at levere den specifikke service du har bedt om. Vi indsamler ikke følsomme oplysninger, såsom din politiske eller religiøse overbevisning, etnisk baggrund, dine seksuelle præference, dit helbred eller andre følsomme oplysninger.

Vi søger at undgå at indsamle oplysninger om børn på 16 år eller derunder. Hvis du har bekymringer vedrørende dit barns privatliv i forhold til vores ydelser, eller hvis du tror at dit barn måske har indtastet personlige data på vores hjemmeside, kan du kontakte os på gdpr.denmark@dentsuaegis.com. Vi vil slette sådanne oplysninger fra vores arkiver indenfor en rimelig tid.

 

Hvordan bruger vi disse oplysninger

Medmindre der kræves ved lov, bruger vi kun de personlige oplysninger du giver os til følgende formål:
• At levere de specifikke oplysninger eller tjenester, du har anmodet om. For eksempel, hvis du har bedt om yderligere oplysninger om vores tjenester eller indhold, eller ønsker at abonnere på en service eller sende en forespørgsel via dette websted. Vi bruger kun den e-mailadresse, du giver os til at svare på denne anmodning. Vi vil ikke bruge dine kontaktoplysninger til andre formål uden dit udtrykkelige samtykke.

 

Hvordan gemmer vi dine personlige oplysninger
Vi er forpligtet til at sikre at dine personlige oplysninger holdes sikre og fortrolige og ikke opbevares længere end nødvendigt. Fra tid til anden kan vi bede andre medlemmer af vores gruppe eller tredjeparts serviceudbydere hjælpe os med at styre vores informationsteknologiske systemer. Nogle af disse systemer kan være placeret i lande i udlandet.

Vi overfører kun dine oplysninger til en tredjepartstjenesteudbyder eller i udlandet, når vi er overbevist om, at der er tilstrækkelige beskyttelsesniveauer til at beskytte integriteten og sikkerheden af enhver information der behandles, og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse.

 

Hvordan vi sikrer dine personlige oplysninger
Vi har passende sikkerhedsforanstaltninger til rådighed for at forhindre ulovlig eller uautoriseret brug, adgang eller utilsigtet tab af personlige oplysninger. Vi søger også at sikre, at vores leverandører gør det samme.

 

Informationsdeling og offentliggørelse
Vi sælger eller udlejer ikke personlige oplysninger om dig til nogen tredjepart.
Vi kan videregive personligt identificerbare oplysninger som reaktion på en retlig proces, f.eks. som følge af en dommerkendelse eller en retssag eller som svar på et retshåndhævelsesorgans anmodning, eller hvor vi mener, at det er nødvendigt for at undersøge, forebygge eller stoppe ulovlig aktiviteter, og som i øvrigt krævet af loven. Vores agenter og entreprenører kan have adgang til personligt identificerbare oplysninger for at hjælpe med at levere de ydelser stiller til rådighed for os.

 

Dine valg vedrørende de personlige oplysninger, du giver os
Generelle rettigheder
• Hvis du ønsker at stoppe med at modtage marketingkommunikation fra os, skal du klikke på afmeldingslinket nederst i den relevante mail. Hvis du ønsker at afmelde dig helt, så kontakt os venligst ved hjælp af nedenstående oplysninger.
• Hvis du vil have os til at slette dine oplysninger fra vores registreringer, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor, og vi svarer inden for en rimelig frist. Bemærk venligst, at vi kan være forpligtet til at opbevare visse oplysninger ved lov og/eller for vores eget legitime forretningsformål.

 

Brugere fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du ret (med nogle undtagelser og begrænsninger) til at:
• Gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data, herunder profilering. Du kan gøre indsigelse til enhver tid, og vi vil ophøre med at behandle de oplysninger, du har gjort indsigelse mod, medmindre vi kan vise overbevisende legitime grunde til at fortsætte behandlingen.
• Få adgang til dine personlige data. Hvis du foretager denne form for anmodning, og vi har personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig oplysninger om det, herunder en beskrivelse og kopi af personoplysningerne, og hvorfor vi behandler dem.
• Anmode om sletning af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Retten til sletning gælder ikke, hvis data behandles med historiske forskningsformål eller statistiske formål.
• Anmode om korrektion eller opdatering af de personlige data, som vi har om dig, og som er forkerte.
• Anmode om begrænsning af vores behandling af dine personlige data i visse situationer. Hvis du anmoder om dette, kan vi fortsætte med at gemme dine personlige data, men vi er begrænset fra at behandle dem, så længe begrænsningen er gældende.
• Trække dit samtykke til vores brug af dine personlige data, tilbage. Når du bruger vores hjemmeside, kan du blive bedt om at give tilladelse til at vi gemmer en cookie. Du kan tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personlige data som følge af cookies. Hvis du tilbagekalder dit samtykke påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personlige data før du trak samtykke tilbage.
• Klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed om vores indsamling eller brug af dine personlige data. For eksempel til den lokale databeskyttelsesmyndighed i Danmark, Datatilsynet.
Hvis du ønsker at anvende nogen af rettighederne nævnt ovenfor, og der er tvivl om hvem du er, kan vi kræve at du afgiver oplysninger som er nødvendige for at kan fastslå din identitet med sikkerhed.

 

Hvis du er fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og du ønsker at anvende nogen af dine rettigheder i forhold til de information vi har om dig som følge af din brug af denne hjemmeside, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Vi vil behandle og svare på din anmodning i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Vores ansvar for links på denne hjemmeside
Denne privatlivspolitik er begrænset til at omfatte de personlige oplysninger vi indsamler fra og anvender på denne hjemmeside. Vi linker på denne hjemmeside til andre hjemmesider, herunder sociale medier, såsom Facebook, Twitter og LinkedIn samt hjemmesider der drives af andre brands inden for Dentsu Aegis Network Group (f.eks. Carat, Vizeum, iProspect, Isobar og Postercope). Hvis du følger disse links, skal du bruge disse websteder sammenholdt med deres respektive bruger- og privatlivsbekendtgørelser, da deres datapraksis falder uden for denne privatlivspolitik. Vi kan endvidere ikke have noget ansvar for eller føre kontrol med oplysningerne indsamlet af tredjeparts hjemmesider, og vi kan ikke være ansvarlige for beskyttelse og privatlivets fred af de oplysninger, du måtte give på sådanne hjemmesider.

 

Opdateringer
Denne privatlivspolitik kan blive opdateret fra tid til anden for at afspejle ændringer i loven, normal praksis eller ændringer i vores praksis vedrørende behandling af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du ikke fortsætte med at bruge vores hjemmeside. Du bør tjekke denne meddelelse jævnligt for opdateringer. Denne meddelelse blev senest opdateret

 

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om vores tilgang til privatlivspolitik eller du gerne vil benytte dig af nogen af de rettigheder der er nævnt i denne privatlivspolitik, kan du kontakte vores databeskyttelsesofficer (Data Protection Officer – DPO). Du kan finde kontaktinformationerne til vores DPO på https://dk.dentsuaegisnetwork.dk/gdpr/

 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER
I dette afsnit om supplerende oplysninger forklarer vi nogle af de terminologier, der anvendes i denne privatlivspolitik.
“personlige oplysninger” – enhver information, der vedrører dig (eller hvormed du kan identificeres).
“profilering” – automatisk brug af personlige data til at udlede visse ting om mennesker, så som at analysere eller forudsige deres præstationer på arbejdspladsen, pålidelighed, økonomiske forhold, personlige præferencer, interesser, adfærd, lokation eller bevægelser.