Sådan overlever bannerreklamen

2015-10-07

Af Emil Buch Jacobsen, Researcher hos Carat Insight, og Lisa Gøttler, Strategic og Digital Director hos Carat.

 

Med et stigende brug af ad-blocking teknologier sender forbrugerne et klart budskab til annoncørerne: De er trætte af irrelevante og disruptive reklamer og bannere. Men betyder det så, at banneret er ved at uddø?

Forbrugerne har i flere år været vant til at befinde sig i en skudild, når de besøger hjemmesider med støjende annoncer og reklamer. Det har resulteret i, at de nu søger i dækning og væbner sig med ad-blocking værktøjer for ikke at blive ramt. 31 procent af danskerne mellem 15-74 år bruger ad-blocking – det er næsten en fordobling på bare lidt mere end et år, ifølge Carats forbrugerstudie, CCS, og Opeepls. Er det en tendens, der vidner om, at bannere ikke vil være en del af fremtidens digitale medier?

 

Intelligente bannere kræver brugerforståelse

Det korte svar er nej. Men det kræver intelligente kampagnesetups, og at udformningen af bannere på de digitale medier reformeres. Bannere bør ikke længere forstås cheap NFL jerseys som et ”en-til-mange format”. Det handler derimod om at skabe intelligente og relevante bannere, der er skræddersyet til brugeren – de skal være dynamiske og adaptive og møde forbrugerens behov i realtime.

Inden CMO’en fløjter startskuddet for en kampagne i gang, skal der derfor afsættes ressourcer til at forstå målgruppen, deres adfærd og individuelle behov. Det gælder om at kende sin målgruppe for at kunne levere relevant og værdifuldt indhold til dem. Her er det ikke kun et spørgsmål om at forstå brugerens demografiske forhold, interesser og holdninger, men også at forstå, hvor langt vedkommende er i købsrejsen over for dit produkt.

Det er vigtigt at lave dynamiske bannere, der rammer ind i brugernes placering i købsrejsen, således det rigtige tidspunkt, budskab og indhold passer sammen med den wholesale NBA jerseys enkelte brugers livscyklus”, forklarer Johnni Rosenquist, der er senior digital account manager hos Carat.

Ved at blive bedre til at bruge data om brugernes placering i købsrejsen, er det muligt at komme med dynamiske budskaber, som har høj relevans for brugerne: ”Det skal gerne resultere i, at brugerne ikke længere betragter annoncer som en gene, men derimod ser dem som et værktøj og hjælp til at indfri deres behov i købsprocessen”, tilføjer Johnni Rosenquist.

 

Varier dit budskab og øg relevansen

Interessant er det, at 75 procent af adblock-brugerne ikke har noget imod annoncer, hvis de er relevante. Det viser et nyt studie lavet af Carat. Så hvis bannere stadig skal være en wholesale NFL jerseys del af de digitale medier, kræver det, at der tages højde for brugerens interesser, adfærd og holdninger! For at kunne skabe dynamiske bannere skal data bruges på en mere intelligent måde, end hvordan de fleste gør i dag.

Som en del af kampagnen Romeo Reboot har Axe i Brasilien produceret wholesale NFL jerseys en reklamevideo, der er tilpasset den enkelte seer. Ud af i alt 11 scener varierer seks ud fra seerens profil. Det er indsigter som seerens interesser, holdninger, adfærd, forhold til brandet og musiksmag, der er afgørende for hvilken udgave af reklamevideoen, forbrugeren eksponeres for. Variationerne kan være alt lige fra ændringer i baggrundsmusikken til større ændringer i handlingen.

Casen viser en intelligent måde at bruge data på, hvor det er indsigter om forbrugeren, der styrer budskabet. Og vi kan lære meget af denne digitale strategi, når vi skal skabe relevans for BarTender? den enkelte forbruger gennem bannerreklamer.

 

Datadrevet indkøb af bannere

Hvis data udnyttes optimalt til at finde de rette målgrupper, så er programmatic buying det mest ideelle værktøj, der kan bruges til at købe dynamiske bannere. Programmatic buying er et datadrevet indkøb, hvor det er muligt at købe ind i en række udvalgte målgrupper ud fra en-til-en data, der giver indsigter om brugerens profil og online adfærd. Det er Coke-Moji blandt andet data fra Facebook som muliggør disse indkøb.

Ved datadrevet indkøb er det muligt at købe ind i 10 målgrupper, og derefter i en kreativ proces skabe 10 forskellige universer. Mange har desværre en tendens til at eksponere det samme indhold ud til en eller to målgrupper, der performer bedst i forhold til affinitet”, forklarer Stefan Jin Hansen, der er head of programmatic hos Amplifi.

Programmatic buying gør det muligt at frekvensstyre på tværs af platforme. Herved opnås kontrol over eksponeringerne af bannerne, således at man ved en dynamisk tilgang til digitale budgetter kan indfri kundens prioriterede KPI’er.

Det er muligt Mexico at skabe dynamiske bannere helt ned til individniveau, men det er vigtigt at respektere privatlivet. De fleste brugere ville nok føle sig intimideret over for personfølsomme budskaber”, tilføjer Stefan Jin Hansen. Desuden er prisen afgørende for, hvor mange bannere det er muligt at skabe med god kvalitet. Stefan Jin Hansen er overbevist om, at 10 bannere med god kvalitet er bedre end 200 bannere, der er af ringe kvalitet.

 

They can run, but they cannot hide

Hvis flere brands formår at bygge sin digitale strategi på at bruge data på en mere intelligent måde, således brugeren eksponeres for dynamiske budskaber, kan reklamebanneret redefinere sin status og overvinde adblockerne. Det handler om at forstå forbrugerens egentlige behov i købsrejsen og skabe bannere, der matcher disse behov, så forbrugeren betragter det som en hjælp frem for en gene.

 

 

Billede

Axe har i deres kampagne Romeo Reboot produceret en reklamevideo med 100.000 variationer. Bannerreklamer skal på samme måde gøres relevant for den enkelte Foods bruger.

 Tidligere nyhed: Coke-Moji Happiness-experimentet Nästa nyhet: Dentsu rykker tættere på kunderne – ny organisering